• +36 1 322 7010
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Többcélú 3D-s radar prototípus kutatás-fejlesztése kisméretű légi és földi célok felderítésére

Kedvezményezett neve: PRO PATRIA ELECTRONICS Mérnöki Fejlesztő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Projekt címe: Többcélú 3D-s radar prototípus kutatás-fejlesztése kisméretű légi és földi célok felderítésére és azonosítására
Szerződött támogatás összege: 499 703 189 Ft.
Támogatás mértéke: 55,89%
Tényleges befejezés: 2019.11.30.
Projekt azonosítószáma: VEKOP-2.1.1-15-2016-00014

Projekt tartalmának bemutatása:
Napjainkban a drónok, kisebb-nagyobb méretű ön- vagy távirányítású repülőeszközök egyre nagyobb kihívásokat jelentenek nemcsak az ország és az Európai Unió biztonságának és stabilitásának szemszögéből tekintve, hanem a világ bármely régiójában a stabilitás, egyensúly és fejlődés megőrzésére és fejlesztésére nézve is. Ezek az eszközök globális veszélyt jelentenek, lokális célpontok ellen működtetve. Terrorista csoportok vagy deviáns személyek irányítása alatt fegyvert, robbanószert szállíthatnak és aktiválhatnak, tömegrendezvényeken pánik kiváltására alkalmas eszközöket, létfontosságú műszaki és természeti erőforrások megsemmisítésére, megrongálására, szennyezésére alkalmas eszközöket, illegális adatgyűjtő berendezéseket, stb. hordozhatnak és juttathatnak el szándékozott bevetési helyükre. Elsőrendű, magas prioritású társadalmi-biztonsági kormányzati feladat ezeknek az eszközöknek a felderítésére, megfékezésére létrehozatni és használatba vétetni a megfelelő ellenőrző, felderítő rendszereket és berendezéseket. A Pro Patria Electronics Kft. rendelkezik azzal a K+F potenciállal, amely a megfelelő műszaki szervezés, feladat kiosztás és -megvalósítás, saját és partneri, ill. beszállítói eredmény integráció révén képes a fenti, nagy társadalmi hasznosságú termék, ill. prototípus megalkotására. Célunk egy 3D-s radar előállítása, amely (az esetleg szükséges óv- és ellenintézkedések végrehajtásához) megfelelő távolságból képes az egyre jobban elterjedő és nehezen ellenőrizhető drónok detektálására.

Az egyre fejlettebb drónok kezelése bárki számára könnyen elsajátítható, köszönhetően a már elérhető automatikusan fel- és leszállító rendszereknek, ezért illetéktelen kezekben könnyen veszélyt, biztonsági kockázatot jelenthetnek. Sajnos jelenleg a drónokat nem kötelező felszerelni azonosító rendszerekkel (pl.: IFF) és emellett a jelenlegi radarok sem detektálják és azonosítják őket megfelelő mértékben. A teherbírásuk viszont már alkalmassá teszi őket arra, hogy akár civil, akár katonai célpontok ellen fegyverként alkalmazzák őket terrorista csoportok, illetve deviáns személyek.A 3D-s radar fejlesztési feladatai a következő szakaszokra bonthatóak: rendszerterv elkészítése, specifikációk elkészítése az egyes részegységek számára, a specifikációk alapján az egyes részegységek fejlesztési feladatainak elvégzése, hardver részegységek esetében gyártás majd ellenőrzés következik, szoftver részegységek esetében pedig tesztelés, és utolsó lépésként az elkészült részegységeket össze kell integrálni. Az integráció során felmerült problémák azonosítása és megoldása után következik a teljes berendezés tesztelése az ellenőrző mérések elvégzésével. A kutatás-fejlesztési téma keretében szeretnénk a legjobb megoldást megtalálni, egy polgári felhasználásra tervezett, lehetőleg olcsó 3D-s, kisméretű repülő objektumok detektálására és klasszifikálására képes radar megvalósítására.

 

Image

Copyright © 2022 propatria-inc.com. All rights reserved.