• +36 1 322 7010
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

A biztonságos társadalom megóvásának érdekében a földi célok felderítésének kiterjesztése a sűrű növényzettel borított terepen használható radar prototípus kutatás-fejlesztése által

Kedvezményezett neve (Konzorcium vezető): PRO PATRIA ELECTRONICS Mérnöki Fejlesztő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Projekt címe: A biztonságos társadalom megóvásának érdekében a földi célok felderítésének kiterjesztése a sűrű növényzettel borított terepen használható radar prototípus kutatás-fejlesztése által

Szerződött támogatás összege: 222 782 590 Ft.

Támogatás mértéke: 54,72 %

Megvalósítási időszak: 2019.07.01. -  2022.06.30.

Projekt azonosítószáma: 2018-1.1.2-KFI-2018-00061

Konzorciumi Tag: Dat-Golf Mérnöki Szolgáltató és Távközlési Kft.

RÖVID ÖSSZEFOGLALÓ:

Határőrizeti, objektumvédelmi és biztonsági szempontból napjainkban egyre nagyobb problémát okoznak azok a területek (pl.: sűrű erdővel borított határszélek vagy értékes objektumok környéke), amelyeket nem tudunk megfelelően megfigyelni. A megfigyelés hiánya miatt ezeken a területeken szivároghatnak be a nem kívánt terrorista és deviáns személyek. Ez nemcsak az ország és az Európai Unió biztonságának és stabilitásának szempontjából nézve, hanem a világ bármely régiójában mindenképpen aggályos, ha egy ország nem tudja ellenőrizni a határait és ezáltal szabad utat enged a rossz szándékkal érkező személyek számára.

A fent említett területeket azért nem tudjuk megfelelően megfigyelni, mert a jelenleg használt, meglévő felderítő berendezések nem működnek megfelelően, a sűrű növényzettel borított területeken. A sűrű növényzet lehet erdő, vagy valamilyen mezőgazdasági termény (pl.: kukorica) előállítására művelésbe vont terület. A sűrű növényzet több módon is gátolja a megfigyelést, egyrészt a szabad térhez képest lényegesen nagyobb az elektromágneses hullámokra kifejtett a csillapító hatása, másrészt szeles környezetben a növényzet is mozog, ami megemeli a detektálási küszöböt, ezáltal vakítva radart. A jelenlegi radarok azokat a céltárgyakat, amelyek a növényzetben mozognak, nem tudják megfelelően felderíteni, ennek okát leginkább a használt frekvenciában és algoritmusokban kell keresni. Az egyik lehetséges megoldás a problémára az erdők kivágása vagy a termőföldek megszüntetése lenne, de ez a mai modern környezettudatos és eredményorientált világban nem megoldható és nem is célravezető.

A mi elképzelésünk szerint ezeknek a területeknek a megfigyelése megoldható egy vagy több speciális a feladatra optimalizált radar segítségével. Jelenleg a világban nincs precíz megoldása a problémának, csak részeredményeket ismerünk (Foliage Penetration Radar: History and Developed Technology  https://archive.org/details/DTIC_ADA000805). Ebből kifolyólag kutatásokat kell végeznünk a témában, hogy részleteiben megértsük a problémákat és megtaláljuk rá a megoldásokat. A kutatások elvégzéséhez az elméleti számításokon, modellalkotásokon és elemzéseken kívül méréseket is kell végeznünk. Ezeket vagy a már rendelkezésre álló eszközökkel, vagy a pályázat keretében megépített eszközökkel valósítjuk meg. A mérési eredmények kategorizálása, elemzése és kiértékelése után szeretnénk levonni a megfelelő következtetéseket és szeretnénk meghatározni egy növényzetbe belátó radar paramétereit, működési elvét. A projekt során elért kutatási eredmények felhasználása alapján szeretnénk megépíteni a radar prototípusát. Végül a prototípus képességeit mérésekkel támasztanánk alá. Hiszünk abban, hogy a pályázat keretében a kor színvonalának megfelelően, sőt azt meghaladva tudunk válaszolni erre tudományos kihívásra.

Ezzel a válasszal egy olyan terméket tudunk létrehozni, az ismert piaci igényeknek eleget tesz. Üzleti partnereink visszajelzései valamint a szakkiállításokon elhangzottak alapján a kifejleszteni kívánt radart hazánk déli határán kívül Európa keleti régiójának országaiban illetve távol-keleten fogjuk forgalmazni.

A Pro Patria Electronics Kft. és a Dat-Golf Kft rendelkezik azzal a K+F potenciállal, amely a megfelelő műszaki tervezés, feladat kiosztás és megvalósítás, saját és partneri, ill. beszállítói eredmény integráció révén képes a fenti, nagy társadalmi hasznosságú termék, ill. prototípus megalkotására.

Image

Copyright © 2022 propatria-inc.com. All rights reserved.